Thu nhập của thành phố và nông thôn có khác nhau không?Nếu có,thì khác nhau ở điểm nào?

Question

Thu nhập của thành phố và nông thôn có khác nhau không?Nếu có,thì khác nhau ở điểm nào?

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2021-08-06T21:24:03+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:25:27+00:00

  Thu nhập của thành phố và nông thôn khác nhau :

  – Thu thập của các hộ gia đình ở thành phố chủ yếu bằng tiền.

  – Thu nhập của các hộ gia đình ở nông thôn chủ yếu bằng sản phẩm mà họ tạo ra.

  0
  2021-08-06T21:26:00+00:00

  -Thu nhập của thành phố và nông thôn có khác nhau.

  -Khác nhau ở điểm: 

  + Ở thành phố thu nhập chủ yếu bằng tiền.(tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm,…)

  + Ở nông thôn thu nhập chủ yếu bằng hiện vật.(gà, vịt, lúa,…)

  #no copy

  chúc học tốt nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )