thu nhập gia đình là gì? có mấy hình thức thu nhập? kể ra?

Question

thu nhập gia đình là gì? có mấy hình thức thu nhập? kể ra?

in progress 0
Rylee 5 tháng 2021-07-12T09:07:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:08:36+00:00

  Thu nhập gia đình là tập hợp hết các khoản thu bằng tiền hay hiện vật do lao động của từng thành viên trong gia đình tạo ra 

  Có 2 hình thức thu nhập  : 

  THu nhập bằng tiền :Tiền lương , tiền thưởng , tiền lãi bán hàng , tiền tiết kiệm , tiền công ,…

  Thu nhập bằng hiện vật : Các sản phẫm tự sản xuất ra như khoai , sắn  , rau , hoa quả , gia súc , gia cầm ,….

  Mình tự làm nên bạn yên tâm nếu thấy hay thì cho mình 5* và CTLHN nhá

  #TreTrau

  0
  2021-07-12T09:08:38+00:00

  -Thu nhập của gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra

  – Có 2 hình thức thu nhập là thu nhập bằng tiền và thu nhập bằng hiện vật

  VD: thu nhập bằng tiền : tiền lương, tiền làm thêm,tiền học bổng,tiền lãi xuất,…

         thu nhập bằng hiện vật : sản phẩm thủ công, khoai sắn,chăn nuôi gia súc,..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )