Thứ tự dẫn nhiệt từ tốt đến kém là A: nước, đồng, không khí. B: đồng, không khí, nước C: nước, không khí, đồng D: đồng, nước, không khí

Question

Thứ tự dẫn nhiệt từ tốt đến kém là A: nước, đồng, không khí. B: đồng, không khí, nước C: nước, không khí, đồng D: đồng, nước, không khí

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-22T23:49:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:50:54+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Thứ tự dẫn nhiệt từ tốt đến kém là

  A: nước, đồng, không khí.

  B: đồng, không khí, nước

  C: nước, không khí, đồng

  D: đồng, nước, không khí

  0
  2021-10-22T23:51:10+00:00

  Đáp án:

  Thứ tự dẫn nhiệt từ tốt đến kém là

  A: nước, đồng, không khí.

  B: đồng, không khí, nước

  C: nước, không khí, đồng

  D: đồng, nước, không khí

  Giải thích các bước giải:

  Ta có chất dẫn nhiệt tốt nhất là: Rắn > lỏng > khí

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )