Thứ tự kể , nghệ thuật trong truyện thánh gióng , thạch sanh , sơn tinh thủy tinh .

Question

Thứ tự kể , nghệ thuật trong truyện thánh gióng , thạch sanh , sơn tinh thủy tinh .

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-20T02:47:23+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:48:59+00:00

  Thứ tự kể của cả ba truyện là kể xuôi

  Nghệ thuật truyện Thánh Gióng: sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo,cách thức xâu chuỗi những sự kiện lịch sử với hình ảnh thiên nhiên

  NGhệ thuật truyện Sơn t,thuỷ tinh: Sử dụng nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo,Sử dụng biên pháp điệp từ điệp ngữ

  Nghệ thuật truyện Thạch sanh: sử dụng biên pháp tương phản,đối lập,tăng cấp

  Có nhiều chi tiết kì ảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )