– Thưa ngài, ngài là… – Thưa thầy, với thầy con vẫn là người học trò cũ. Con có được những thành công ngày hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày

Question

– Thưa ngài, ngài là…
– Thưa thầy, với thầy con vẫn là người học trò cũ. Con có được những thành công ngày hôm nay là nhờ sự giáo dục của thầy ngày nào…
1, Tìm và chỉ ra thành phần biệt lập có trong hai câu trên

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-07-08T17:47:27+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:48:28+00:00

  Thành phần biệt lập có trong 2 câu trên là:

  – Thưa ngài, ngài là…

  – Thưa thầy, với thầy con vẫn là người học trò cũ.

  → thành phần gọi- đáp (quan hệ trên- dưới).

  Dấu hiệu: thưa

  Chúc bạn học tốt!

  Xin ctlhn cho nhóm nhé!

  0
  2021-07-08T17:49:20+00:00

  Thành phần biệt lập có trong hai câu trên là:

  – Thưa ngài, ngài là…

  Thưa thầy, với thầy con vẫn là người học trò cũ.

  Chúc bạn học tốt!

  Xin ctlhn nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )