thưa ruông hinh chư nhât co nưa chu vi0,364km,chiêu rông băng 3/4 chiêudai.tinh diên tich thưa ruôngđo băng bao nhiêu hec ta?

Question

thưa ruông hinh chư nhât co nưa chu vi0,364km,chiêu rông băng 3/4 chiêudai.tinh diên tich thưa ruôngđo băng bao nhiêu hec ta?

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-12-02T07:28:02+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:30:01+00:00

  Đáp án: 

   

  Giải thích các bước giải:

                                                              Bài giải 

  (Bạn tự kẻ sơ đồ nha.)

  Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

             3 + 4 = 7 (phần)

  Chiều dài thửa ruộng là:

             0.364 ÷ 7 × 4 = 0.208 (km)

  Chiều rộng thửa ruộng là:

             0.364 – 0.208 = 0.156 (km)

  Diện tích thửa ruộng là:

             0.208 × 0.156 = 0.032448 (km²)

  Đổi 0.032448 km² = 3.2448 ha

                       Đáp số: 3.2448 ha.

  Chúc bạn học tốt.

  @FG_Silver.

  Đổi 0.032448

            

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )