Thực dân Pháp phải mất tới gần 30 năm để hoàn thành cơ bản công cuộc xâm lược Việt Nam vì A: giới tư bản Pháp chưa hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến tra

Question

Thực dân Pháp phải mất tới gần 30 năm để hoàn thành cơ bản công cuộc xâm lược Việt Nam vì

A:
giới tư bản Pháp chưa hoàn toàn ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam.
B:
triều đình Nguyễn kiên quyết chống trả.
C:
Pháp vấp phải cuộc kháng chiến mạnh mẽ, bền bỉ của nhân dân ta.
D:
chiến thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” của chúng đã thất bại
22
Giai cấp xã hội mới xuất hiện trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Việt Nam (1897 – 1914) là
A:
nông dân, công nhân, tư sản dân tộc.
B:
địa chủ, tư sản, tiểu tư sản.
C:
tư sản dân tộc, tiểu tư sản, nông dân.
D:
tư sản, công nhân, tiểu tư sản.
23
Sau Ri-vi-e bị giết tại Cầu Giấy (19/5/1883) thực dân Pháp đã có hành động gì?
A:
Rút khỏi Bắc Kì.
B:
Án binh bất động, chờ cơ hội mới.
C:
Đem quân tấn công vào Huế, buộc phong kiến nhà Nguyễn đầu hàng.
D:
Mở cuộc đàm phán mới với triều đình.
24
Điểm chung giữa phong trào Cần vương và phong trào nông dân Yên Thế là

A:
thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc.
B:
dưới sự lãnh đạo của văn thân, sĩ phu yêu nước.
C:
xây dựng chế độ quân chủ lập hiến.
D:
giúp vua cứu nước.
25
Trong các năm 1877 và 1882, ai là người dâng lên vua Tự Đức hai bản “Thời vụ sách”?

A:
Trần Đình Túc.
B:
Nguyễn Huy Tế.
C:
Nguyễn Lộ Trạch.
D:
Nguyễn Trường Tộ.

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-10-16T01:26:50+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:27:59+00:00

  A

  C

  C

  B

  D

  0
  2021-10-16T01:27:59+00:00

  21. C

  22. D

  23. C

  24. A

  25. C

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )