Thực hiện các phép tính: `a, (1-4x^2)/(x^2+4x):(2-4x)/3` `b, (1)/(1-x)+(2x)/(x^2-1)`

Question

Thực hiện các phép tính:
`a, (1-4x^2)/(x^2+4x):(2-4x)/3`
`b, (1)/(1-x)+(2x)/(x^2-1)`

in progress 0
Jasmine 7 ngày 2021-12-02T19:24:31+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:25:51+00:00

  Đáp án:

   b) \(\dfrac{1}{{x + 1}}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\dfrac{{\left( {1 – 2x} \right)\left( {1 + 2x} \right)}}{{x\left( {x + 4} \right)}}.\dfrac{{3x}}{{2\left( {1 – 2x} \right)}}\\
   = \dfrac{{3x\left( {1 + 2x} \right)}}{{2x\left( {x + 4} \right)}} = \dfrac{{3\left( {1 + 2x} \right)}}{{2\left( {x + 4} \right)}}\\
  b)\dfrac{1}{{1 – x}} + \dfrac{{2x}}{{{x^2} – 1}}\\
   = \dfrac{{ – x – 1 + 2x}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}} = \dfrac{{x – 1}}{{\left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}\\
   = \dfrac{1}{{x + 1}}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )