Thực hiện chương trình phòng chống đuối nước học đường nhà trường đã xây một bể bơi có dạng HHCN có chiều dài 15m, chiều rộng 5m, chiều sâu 2,75m. Hỏi

Question

Thực hiện chương trình phòng chống đuối nước học đường nhà trường đã xây một bể bơi có dạng HHCN có chiều dài 15m, chiều rộng 5m, chiều sâu 2,75m. Hỏi:
a) Cần phải bơm bao nhiêu lít nước vào bể để đầy bể?
b) Cần phải bơm vào bể bao nhiêu lít nước để mực nước trong bể cách miệng bể một khoảng bằng 75cm?>
Các bạn giúp mk vs nhé xin hứa vote 5s+ cám ơn

in progress 0
Savannah 4 tuần 2021-07-07T14:06:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:08:12+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  a)

  Cần phải bơm số lít nước để bể đầy bể là:

       `15xx5xx2,75=206,25(m^3)=206250l`

  b)

  Đổi: `75cm=0,75m`

  Chiều cao của mực nước trong bể khi bơm cách miệng bể `75cm` là:

       `2,75-0,75=2(m)`

  Cần phải bơm số lít nước để mực nước trong bể khi bơm cách miệng bể `75cm` là:

       `15xx5xx2=150(m^3)=150000l`

            Đáp số: `a)206250l;150000l`

   

  0
  2021-07-07T14:08:47+00:00

  Đáp án:

  a. thể tích bể bơi là: V = drh = 15.5.2,75 = 206.25 (m^3)

      Đổi 206.25 m^3 = 206250 l

      Vậy cần bơm vào bể 206250 lít nước để đầy bể

  b. Đổi 75cm = 0.75m

      Thể tích phần nước khi này là là: V = drh = 15.5.(2,75-0,75) = 150 (m^3)

      Đổi 150 m^3 = 150000l

      Vậy cần đổ 150000 lít nước để mực nước trong bể cách miệng bể một khoảng 75cm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )