Thực hiện phản ứng este hóa 23 gam C2 H5 OH với CH3 COOH dư, với hiệu suất phản ứng đạt 55%. Khối lượng CH3 COOC2 H5 tạo thành là A: 24,2 gam. B:

Question

Thực hiện phản ứng este hóa 23 gam C2 H5 OH với CH3 COOH dư, với hiệu suất phản ứng đạt 55%. Khối lượng CH3 COOC2 H5 tạo thành là

A:
24,2 gam.
B:
19,8 gam.
C:
44 gam.
D:
12,65 gam.

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-11-24T19:09:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:10:49+00:00

  Đáp án:D

   

  Giải thích các bước giải: lấy 23×55= 12,65

   

  0
  2021-11-24T19:10:58+00:00

  Đáp án:D

  Giair thích : 23*50=12.65g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )