thực hiện phép tính (3a^2b)^3 (-2ab^30^2)/(a^2b^2)^4

Question

thực hiện phép tính (3a^2b)^3 (-2ab^30^2)/(a^2b^2)^4

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-12T09:04:41+00:00 1 Answers 100 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T09:06:10+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: (3a^2b)^3 (-2ab^3^2)/(a^2b^2)^4

  =27a^6.b^3.(-2.a.b^9)/(a^8.b^8)

  =-54a^7.b^12/(a^8.b^8)=-54b^4/a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )