Thực hiện phép tính: -4/5 + 7/9 -8/9 + 3/7 5/8 . 17/35 + 5/8 .23/35

Question

Thực hiện phép tính:
-4/5 + 7/9
-8/9 + 3/7
5/8 . 17/35 + 5/8 .23/35

in progress 0
Rose 2 ngày 2021-12-07T01:33:24+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T01:34:25+00:00

  -4/5 + 7/9

  = -36/45 + 35/45

  = -1

  ——————

  -8/9 + 3/7

  = -56/63 + 27/63

  = -29/63

  ————————

  5/8 . 17/35 + 5/8 .23/35

  = 5/8 . ( 17/35 + 23/35 )

  = 5/8 . 8/7

  = 5/7

  #Cho mik câu tl hay nhất nhé

  #No_copy

  0
  2021-12-07T01:34:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: -4/5+7/9=-1/45           -8/9+3/7=-29/63                    5/8.17/35+5/8.23/35=5/8.(17/35+23/35)=5/8.8/7=5/7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )