Thực hiện phép tính : √45 -10 √1/5 – √(1- √5) ²

Question

Thực hiện phép tính :
√45 -10 √1/5 – √(1- √5) ²

in progress 0
Clara 1 năm 2021-12-07T15:08:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T15:10:19+00:00

  `sqrt45 -10sqrt(1/5) –  sqrt((1- sqrt5)^2)`

  `=3sqrt5-2sqrt5-|1-sqrt5|`

  `=3sqrt5-2sqrt5-1-sqrt5`

  `=3sqrt5-2sqrt5-1-sqrt5`

  `=-1+2sqrt5`

  0
  2021-12-07T15:10:43+00:00

  Đáp án:

   √45 –  10√1/5 – √(1-√5)^2

  = 3√5 -2√5 -(-1+√5)

  =√5 +1 -√5

  =1

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )