Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí: a) A = 66×6,9 + 34 x8,2 + 66x 4,1 + 17x 5,6

Question

Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí:
a) A = 66×6,9 + 34 x8,2 + 66x 4,1 + 17x 5,6

in progress 0
Audrey 5 tháng 2021-07-30T21:29:29+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:30:29+00:00

  a) A = 66 . 6,9 + 34 . 8,2 + 66 . 4,1 + 17 . 5,6

          = 66 . (6,9 + 4,1) + 34 . 8,2 + 34 . 2,8

          = 66 . 11 + 34 . (8,2 + 2,8)

          = 66 . 11 + 34 . 11

          = (66 + 34) . 11

          = 100 . 11

          = 1100

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-07-30T21:30:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $A=66×6,9+34×8,2+66×4,1+17×5,6$

  $A=66×(6,9+4,1)+17×2×8,2+17×5,6$

  $A=66×11+17×(16,4+5,6)$

  $A=66×11+17×22$

  $A=66×11+17×2×11$

  $A=11×(66+34)$

  $A=11×100$

  $A=1100$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )