thực hiện phép tính rồi phân tích bết quả ra thừa số nguyện tố :(100+1):11

Question

thực hiện phép tính rồi phân tích bết quả ra thừa số nguyện tố :(100+1):11

in progress 0
Alaia 3 tháng 2021-08-29T14:49:03+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:50:47+00:00

  Đáp án:

  Cho X= [0,1,2,3,4,5,6,7] . Có thể lập được bao nhiêu số n gồm 5 chữ số khác nhau đôi một lấy từ X trong mỗi trường hợp sau: a) n là số chẵn b) một trong ba chữ số đầu tiên phải bằng 1?

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )