thực hiện pư giữa 18,3g hốn hợp gốm ba và na với 9 gam nước sau pư kết thúc thì thu đc 4,48g h2 a, sau pư chất nào còn dư

Question

thực hiện pư giữa 18,3g hốn hợp gốm ba và na với 9 gam nước sau pư kết thúc thì thu đc 4,48g h2 a, sau pư chất nào còn dư b, tiính % về khối lượng các kim loại có trong hốn hợp ban đầu lm giúp mk nha hứa vote 5sao

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-09-30T23:54:04+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T23:55:13+00:00

  nH2=4,48/ 22,4=0,2 mol

  nH20=9/ 18=0,5 mol

  Lập tỉ lệ: $\frac{nH20}{1}$ >$\frac{nH2}{1}$   (0,5>0,2) nên sau pứ nước vẫn còn dư, H2 pứ hết nên đưa nH2 vào PTHH

  Gọi x là nBa, y là ,Na

  PTHH: 2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2

                           X        X

  2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

                   Y       Y/2

  Lập hệ PT: 137X+23Y=18,3

                     X+Y/2=0,2

  –>X=0,1  , Y=0,2   (Mol)

  b) %mBa=$\frac{0,1.137.100}{18,3}$ =74,86%

  %mNa=$\frac{0,2.23.100}{18,3}$ =25,14%

  0
  2021-09-30T23:55:44+00:00

  Đáp án:

  \(a,H_2O\ dư.\\ b,\%m_{Ba}=74,86\%\\ \%m_{Na}=25,14\%\)

  Giải thích các bước giải:

  \(a,PTHH:Ba+2H_2O\to Ba(OH)_2+H_2↑\ (1)\\ 2Na+2H_2O\to 2NaOH+H_2↑\ (2)\\ n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\ mol.\\ Theo\ pt\ (1),(2):\ n_{H_2O}=2n_{H_2}=0,4\ mol.\\ ⇒m_{H_2O}=0,4.18=7,2\ g.\\ ⇒H_2O\ dư.\\ b,Gọi\ n_{Ba}\ là\ a(mol),\ n_{Na}\ là\ b(mol).\\ Ta\ có\ hệ\ pt:\ \left\{\begin{matrix} 137a+23b=18,3 & \\  a+0,5b=0,2 &  \end{matrix}\right. ⇒ \left\{\begin{matrix} a = 0,1 & \\  b=0,2 &  \end{matrix}\right.\) \(⇒\%m_{Ba}=\dfrac{0,1.137}{18,3}.100\%=74,86\%\\ ⇒\%m_{Na}=\dfrac{0,2.23}{18,3}.100\%=25,14\%\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )