Thực trạng sông ngòi Châu Á, Việt Nam hiện nay!!!

Question

Thực trạng sông ngòi Châu Á, Việt Nam hiện nay!!!

in progress 0
Lydia 4 tháng 2021-08-16T05:14:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:16:06+00:00

  Sông ngòi châu Á đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

  Biện pháp:

  + Không xả rác xuống ao, hồ, sông, suối.

  + Các nhà máy, xí nghiệp xả nước ra ao, hồ, sông, suối thì phải qua xử lí.

  0
  2021-08-16T05:16:17+00:00

  – Thực trạng của sông ngòi:

  + Cung cấp cho sản xuất, đời sống sinh hoạt.

  + Dùng để khai thác thủy điện.

  + Con đường giao thông thuận lợi

  + Du Lịch

  + Cung cấp thủy sản để chế biến và xuất khẩu.

  – Biện pháp

  + Giamr thiểu việc sử dụng thuốc trừ sâu

  + Giamr sử dụng phân khoáng

  + Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )