Thực vật phân loại theo thứ tự từ cao đến thấp là :

Question

Thực vật phân loại theo thứ tự từ cao đến thấp là :

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-07-23T08:36:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:37:12+00:00

  Thực vật xếp vào các bậc phân loại từ cao đến thấp là:

  Ngành – Lớp – Bộ – Họ – Chi – Loài

  #Creative Team Name        

  0
  2021-07-23T08:37:15+00:00

  Đáp án:

  Thực vật phân loại theo thứ tự từ cao đến thấp là :

  +Ngành

  +Lớp

  +Bộ

  +HỌ

  + Chi

  +Loài

  DƯới loài còn có giống , dưới giống còn có thứ

  Loài là bậc phân chia cơ sở

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )