Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:54:11+00:00

  Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức

  0
  2021-08-28T06:54:38+00:00

  Thuế là một khoản phí tài chính bắt buộc hoặc một số loại thuế khác áp dụng cho người nộp thuế (một cá nhân hoặc pháp nhân) phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )