Thước bị gãy mất đoạn từ 0 đến vạch 2m. Nhưng bạn An đã dùng phần còn lại để đo chiều dài một vật là 8cm. Em hãy trình bày cách đo.

Question

Thước bị gãy mất đoạn từ 0 đến vạch 2m. Nhưng bạn An đã dùng phần còn lại để đo chiều dài một vật là 8cm. Em hãy trình bày cách đo.

in progress 0
Ivy 4 tháng 2021-08-23T04:11:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:12:26+00:00

  B1: Đặt phần đầu thước bị gãy mất trùng với đầu của vật đó.

  B2: Chỉnh thước sao cho thước song song với vật đó (nhưng phải dính liền với nhau)

  B3: Đặt mắt nhìn vuông góc với vật cần đo.

  B4: Đọc và ghi kết quả đo đúng cách.

  (mình chỉ biết vậy thôi)

  0
  2021-08-23T04:12:59+00:00

  B1:Đặt phần vạch bị gãy vào đầu này của vật.

  B2:Đặt mắt nhìn vuông góc vói vạch đo ứng với đầu kia của vật.

  B3.Đọc kết quả theo vạch chia gần nhất.

  B4:Lấy kết quả đó trừ đi 2cm sẽ ra chiều dài thực của vật

  Chúc bạn học tốt!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )