Thước nhựa và mãnh vãi trc khi cọ sát điều chưa bị nhiễm điện vì sao ?

Question

Thước nhựa và mãnh vãi trc khi cọ sát điều chưa bị nhiễm điện vì sao ?

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-11-01T14:52:00+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-01T14:53:18+00:00

    vì cả 2 vật đều trung hòa về điện

     

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )