thương hai số là 1999, hiệu của chúng là 199,8 . Tìm hai số đó

Question

thương hai số là 1999, hiệu của chúng là 199,8 . Tìm hai số đó

in progress 0
Camila 1 năm 2021-09-25T14:57:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:58:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thương của 2 số là $1999$

  ⇒ tỉ số của 2 số đó là $\frac{1999}{1}$ 

  Hiệu số phần bằng nhau là : 

  $1999-1=1998 (phần)$

  Số bé là:

  $199,8:1998×1= 0,1$

  Số lớn là:

  $0,1+ 199,8= 199,9$

  Đáp số: Số bé: $0,1.$

                Số lớn: $199,9$

  0
  2021-09-25T14:59:16+00:00

  Đáp án:

     $\text{Số lớn là 199,9}$
       $\text{Số bé là 0,1}$

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Thương hai số là 1999.}$

  $\text{⇒ Tỉ số của 2 số đó là $\frac{1999}{1}$}$ 

  $\text{Số lớn gấp 1999 lần số bé.}$

  $\text{Hiệu số phần bằng nhau là: 1999 – 1 = 1998}$

  $\text{Số lớn là: 199,8 ÷ 1998 × 1999 = 199,9}$

  $\text{Số bé là; 199,9 – 199,8 = 0,1}$

  $\text{Vậy: Số lớn là 199,9}$

          $\text{Số bé là 0,1}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )