Thường ngày Lan đi hết quãng đường từ nhà đến cơ quan dài 10 km với vận tốc 15 km / giờ trong 40 phút. Hôm nay, sau khi đi được 4,8 km thì Lan phải qu

Question

Thường ngày Lan đi hết quãng đường từ nhà đến cơ quan dài 10 km với vận tốc 15 km / giờ trong 40 phút. Hôm nay, sau khi đi được 4,8 km thì Lan phải quay lại nhà nên đến cơ quan mất 1 giờ. Vậy vận tốc hôm nay của Lan là bao nhiêu? giúp mình nha mình cần gấp!

in progress 0
Parker 1 năm 2021-09-29T20:14:45+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:15:54+00:00

  Thời gian của lan khi đi trong 4,8 km là : 4,8 : 15 = 0.32 h = 19.2 phút

  Thời gian đi của Lan trong quãng đường còn lại là : (10 – 4,8): 15 = 20,8 phútdỏi

  đổi 1 h = 60 phút

  Vận tốc hnay của Lan là: 10 :(19,2 + 20,8 + 60)= 0,1 km/phút = 6 km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )