Thủy tinh thể L của mắt có tiêu cự khi không điều tiết là 15,2 mm. Quang tâm của L cách võng mạc là 1,5 cm. Người này chỉ có thể đọc sách gần nhất là

Question

Thủy tinh thể L của mắt có tiêu cự khi không điều tiết là 15,2 mm. Quang tâm của L cách võng mạc là 1,5 cm. Người này chỉ có thể đọc sách gần nhất là 40 cm.
a) Mắt bị tật gì ? Xác định khoảng nhìn rõ của mắt ?
b) Tính tụ số của thủy tinh thể khi nhìn vật ở vô cực ?
Cảm ơn mọi người.

in progress 0
Amaya 12 phút 2021-09-09T11:59:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:01:01+00:00

  Đáp án:

  a. Mắt bị tật viễn thị.

  b. Số tụ của thủy tinh thể nhìn vật ở vô cực là 666,67dp 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 15,2mm = 1,52cm

  a. Măt bị tật viễn thị vì điểm cực cận cách mắt xa hơn so với mắt thường. 

  Điểm cực viễn cách mắt:

  \[\frac{1}{{{f_v}}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d’}} \Leftrightarrow \frac{1}{{1,52}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{1,5}} \Rightarrow d =  – 114cm\]

  Khoảng nhìn rõ của mắt là từ 40cm đến 114cm

  b. Khi nhìn vật ở vô cùng thì tiêu cự của mắt là:

  \[f = L = 1,5cm = 0,0015\]

  Số tụ lúc này là:

  \[D = \frac{1}{f} = \frac{1}{{0,0015}} = 666,67dp\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )