Thủy tức di chuyển bằng mấy cách. Nêu rõ từng cách

Question

Thủy tức di chuyển bằng mấy cách. Nêu rõ từng cách

in progress 0
Josephine 2 tuần 2021-09-08T14:16:35+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:17:42+00:00

  Đáp án:

  1.kiểu sâu đo: bằng cách co rút cơ thể

  2. kiểu lộn đầu: bằng cắm cắm đầu xuống đất rồi lại cắm đuôi xuống đất và cứ tiếp tục như thế

  Giải thích các bước giải:

    .

  0
  2021-09-08T14:17:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Có 2 cách đó là :

  -Di chuyển kiểu sâu đo .

  -Di chuyển kiểu lộn đầu .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )