Ti có ít hơn 10 bút chì biết rằng số bút chì màu xanh nhiều hơn số bút chì màu đỏ là 7 chiếc hỏi tí có bao nhiêu bút chì màu đỏ và bao nhiêu bút chì m

Question

Ti có ít hơn 10 bút chì biết rằng số bút chì màu xanh nhiều hơn số bút chì màu đỏ là 7 chiếc hỏi tí có bao nhiêu bút chì màu đỏ và bao nhiêu bút chì màu đỏ

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-29T20:51:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:53:03+00:00

  tí có 8 bút chì màu xanh và có 1 bút chì màu đỏ

  0
  2021-09-29T20:53:54+00:00

  Tí có 2 cây bút chì màu đỏ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )