tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì

Question

tỉ lệ bản đồ cho ta biết điều gì

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-08-11T04:20:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:21:35+00:00

  Tỉ lệ của một bản đồ cho ta biết tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. Trên mỗi bản đồ, tỉ lệ được đặt ở dưới tên bản đồ cho người đọc biết được mức độ thu nhỏ của đối tượng ngoài thực tế lên bản đồ. ví dụ:trên bản đò ghi 1:10000 nghĩa là trong bản đồ cứ 1 cm bằng 1000 cm ngoài đời

  0
  2021-08-11T04:21:54+00:00

  Tỉ lệ bản đồ cho ta biết mức độ thu nhỏ của bản đồ so với thực tế

  VD : Tỉ lệ bản đồ : 1 : 10000

        ⇒  1cm (trên bản đồ) = 10 000cm trên thực địa

                                           = 1km trên thực địa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )