TỈ LỆ BẢN ĐỒ LÀ GÌ ?VD . NÊU Ý NGHĨA CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Question

TỈ LỆ BẢN ĐỒ LÀ GÌ ?VD . NÊU Ý NGHĨA CỦA TỈ LỆ BẢN ĐỒ

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-06T15:11:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:12:50+00:00

  Tỉ lệ của một bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. Trên mỗi bản đồtỉ lệ được đặt ở dưới tên bản đồ cho người đọc biết được mức độ thu nhỏ của đối tượng ngoài thực tế lên bản đồ.

  Ví dụ :

  mỗi đoạn 1 cm bằng 1 km hoặc bằng 10 km v.v… Ti lệ bản đồ có liên quan đến mức độ thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ. Ti lệ càng lớn thi mức độ chi tiết của bản đồ càng cao. Những bàn đồ có tỉ lệ trên 1 : 200.000 là bản đồ tỉ lệ lớn.

   

  Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ – Tỉ lệ bản đồ cho ta biết khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực tế. -Tỉ lệ bản đồ cho biết bản đồ đó được thu nhỏ bao nhiêu so với thực địa.

  0
  2021-10-06T15:13:07+00:00

  – Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. Trên mỗi bản đồ, tỉ lệ được đặt ở dưới tên bản đồ cho người đọc biết được mức độ thu nhỏ của đối tượng ngoài thực tế lên bản đồ

  – Ví dụ: 

  1 : 1000, 1cm trên bản đồ bằng 1000m hay 1000km trên thựa địa

  Người ta gọi 1 : 1000 là tỉ lệ bản đồ

  – Ý Nghĩa: Bản đồ nào cũng có ghi tỉ lệ ở phía dưới hay ở góc bản đồ. Dựa vào tỉ lệ bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bản đồ đã thu nhỏ bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )