Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là gì?

Question

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là gì?

in progress 0
Maria 35 phút 2021-10-18T04:08:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-18T04:09:30+00:00

  * Tỉ lệ gia tăng tự nhiên là sự chênh lệch giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô (đơn vị %)

  * Công thức: Tỉ lệ gia tăng tự nhiên = (Tỉ suất sinh thô – tỉ suất tử thô) / 10 (%)

  0
  2021-10-18T04:10:12+00:00

  là tỉ lệ giữa tỉ suất sinh / tỉ suất tử

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )