Tỉ Lệ Thức Bài 1.Tìm Các Tỉ Số Bằng Nhau Trong Các Tỉ Số Sau Đây Rồi Lập Các Tỉ Lệ Thức : 28 : 14 ; 2 1/2 : 2 ; 8 : 4 ; 1/2 : 2/3 ;

Question

Tỉ Lệ Thức
Bài 1.Tìm Các Tỉ Số Bằng Nhau Trong Các Tỉ Số Sau Đây Rồi Lập Các Tỉ Lệ Thức :
28 : 14 ; 2 1/2 : 2 ; 8 : 4 ; 1/2 : 2/3 ; 3 : 10 ; 2,1 : 7 ; 3 : 0,3

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-07-25T01:41:44+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T01:43:21+00:00

  Đáp án: 28/14=8/4

  Tlt 28*4=14*8

  hoặc là vì ( 28/8=7/2)=(14/4=7/2)

   2.1/7=3/10

  Tlt 2.1*10=7*3(=21)

  Hoặc là vì 2.1/3=10/7(=0.7)

  Giải thích các bước giải: Tlt là tỉ lệ thức

  Còn cái cuối ko hiểu 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )