tỉ lệ xuất nhập khẩu a. xuất khẩu hoặc nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu b.hiệu số giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu c.cơ cấu gi

Question

tỉ lệ xuất nhập khẩu
a. xuất khẩu hoặc nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu
b.hiệu số giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu
c.cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu
d.giá trị xuất khẩu so với giá trị nhập khẩu
chỉ đúng cho mình với nha thanksss

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-08-31T08:55:07+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:56:20+00:00

  tỉ lệ xuất khẩu là:

  A)xuất khẩu hoặc nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu 

  0
  2021-08-31T08:57:03+00:00

  tỉ lệ xuất nhập khẩu

  a. xuất khẩu hoặc nhập khẩu so với tổng giá trị xuất nhập khẩu

  b.hiệu số giữa giá trị nhập khẩu và giá trị xuất khẩu

  c.cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu

  d.giá trị xuất khẩu so với giá trị nhập khẩu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )