tỉ số giữa diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương là: A. 2/3 B. 3/2 C.1/2 d.1,5. D

Question

tỉ số giữa diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương là:
A. 2/3 B. 3/2 C.1/2 d.1,5.
Diện tích toàn phần của một cái hộp không nắp hình lập phương là 500 m2. Độ dài cạnh của cái hộp đó là:…………….
Một hình lập phương có thể tích là 125 cm3. Chu vi mặt đáy của hình lập phương đó là:…
Hình tam giác có cạnh đáy là 42,5 m và diện tích là 11050 dm2. Chiều cao hình tam giác đó là:
35 m3 59 dm3… 35,5m3 48 dm3 57 cm3……48,5 dm3

in progress 0
Amaya 2 năm 2021-09-13T12:25:24+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T12:26:59+00:00

  Đáp án:

   —–

  Giải thích các bước giải:

  tỉ số giữa diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình lập phương là:

  A. 2/3 B. 3/2 C.1/2 d.1,5.

  Diện tích toàn phần của một cái hộp không nắp hình lập phương là 500 m2. Độ dài cạnh của cái hộp đó là:1m

  Một hình lập phương có thể tích là 125 cm3. Chu vi mặt đáy của hình lập phương đó là:20cm

  Hình tam giác có cạnh đáy là 42,5 m và diện tích là 11050 dm2. Chiều cao hình tam giác đó là:520dm

  35m3       <        59 dm3               35,5m3          >      48 dm3           57 cm   <    348,5 dm3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )