Tia X có bước sóng. A. lớn hơn tia hồng ngoại B. lớn hơn tia tử ngoại C. nhỏ hơn tia tử ngoại D. không thể đo được CHọn câu đúng

Question

Tia X có bước sóng.
A. lớn hơn tia hồng ngoại
B. lớn hơn tia tử ngoại
C. nhỏ hơn tia tử ngoại
D. không thể đo được
CHọn câu đúng

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-07-10T12:22:18+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:23:40+00:00

  Tia X có bước sóng.
  A. lớn hơn tia hồng ngoại
  B. lớn hơn tia tử ngoại
  `C.` `nhỏ` `hơn` `tia` `tử` `ngoại`
  D. không thể đo được

   

  0
  2021-07-10T12:24:04+00:00

  Đáp án:

  C. nhỏ hơn tia tử ngoại

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )