Tia là gì ? Tia đối là gì ? Đoạn thẳng là gì ?

Question

Tia là gì ? Tia đối là gì ? Đoạn thẳng là gì ?

in progress 0
Vivian 2 giờ 2021-09-08T14:27:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:28:19+00:00

  Tia là đoạn thẳng..Đoạn thẳng là một đoạn có điểm dừng

  Hai tia chung gốc tạo thành một đường thẳng

  0
  2021-09-08T14:29:11+00:00

  Hình gồm một điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi O là một tia gốc O. Khi viết(đọc) tên một tia, phải đọc hay viết tên gốc trước.

  Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành một đường thẳng xy gọi là hai tia đối nhau.Mỗi điểm trên đường thẳng là góc chung của hai tia đối nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )