tia phân giác dùng để chia hai góc bằng nhau, trung điểm dùng để chia hai đoạn thẳng bằng nhau. Vậy đường trung trực dùng để làm gì?

Question

tia phân giác dùng để chia hai góc bằng nhau, trung điểm dùng để chia hai đoạn thẳng bằng nhau. Vậy đường trung trực dùng để làm gì?

in progress 0
Amara 1 năm 2021-08-09T16:05:47+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:06:48+00:00

  Đáp án:

  đường trung trực của một đoạn thẳng là đường vuông góc với đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-09T16:06:52+00:00

  Đáp án:

   Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó đc gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy . 

  Giải thích các bước giải:

   dựa vào định nghĩa đường trung trực 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )