Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,7. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ hợp với nhau một góc 1000 thì g

Question

Tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của chất lỏng có chiết suất n = 1,7. Nếu tia phản xạ và tia khúc xạ hợp với nhau một góc 1000 thì góc tới gần giá trị nào nhất sau đây?

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-12T08:25:25+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-12T08:26:55+00:00

    góc tới gần có giá trị là

    n=sinj/sinr<=>sinj=n.sinr=1700

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )