tia tới hợp với mặt gương một góc 90 độ hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu vì sao

Question

tia tới hợp với mặt gương một góc 90 độ hỏi góc phản xạ bằng bao nhiêu vì sao

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-07-06T09:04:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:06:18+00:00

  Đáp án:

   0 độ

  Giải thích các bước giải: Vì khi chiếu tia tới vuông góc một mặt phẳng gương, tia tới trùng với pháp tuyển, góc tới bằng góc phản xạ bằng 0.

  I think so

   

  0
  2021-07-06T09:06:43+00:00

  Đáp án:

   

  Góc phản xạ bằng 90 độ, vì góc phản xa bằng góc tới

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )