Tích 2 số tăng thêm 845 đơn vị nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị . Vậy thừa số số thứ nhất là bao nhiêu ?

Question

Tích 2 số tăng thêm 845 đơn vị nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị . Vậy thừa số số thứ nhất là bao nhiêu ?

in progress 0
Katherine 8 giờ 2021-09-13T14:49:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T14:50:47+00:00

  Đáp án: 169

  Giải thích các bước giải:

  C1:Gọi thừa số thứ nhất là a ; thừa số thứ 2 là b ; tích là c

  Ta co a.b=c

  =>a.b+a.5=845+c

  => c+a.5=845+c

  => a.5=845

  => a=169

  Vậy số cần tìm là 169

  C2:nếu số thứ 2 tăng thêm 5 đơn vị thì ta được một số gấp 5 lần số thư 1

  vậy số cần tìm là 845:5=169

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )