Tích các nghiệm của đa thức (x + 7)(x – 1)(x – 2) = 0 bằng bao nhiêu?

Question

Tích các nghiệm của đa thức (x + 7)(x – 1)(x – 2) = 0 bằng bao nhiêu?

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-07-24T21:13:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T21:15:23+00:00

  (x+7)(x-1)(x-2)=0

  ⇒ x+7=0 hoặc x-1=0 hoặc x-2=0

  ⇒ x=-7 hoặc x=1 hoặc x=2

  Tích các nghệm của đa thức -7.1.2=-7.2=-14

   

  0
  2021-07-24T21:15:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $(x+7)(x-1)(x-2)=0$

  $⇔\left[ \begin{array}{1}x=-7\\x=1\\x=2\end{array} \right.$

  Tích các nghiệm : $(-7).1.2=(-7).2=-14$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )