tích chất của số đối , số nghịch đảo , phân phối của phép nhân với phép cộng

Question

tích chất của số đối , số nghịch đảo , phân phối của phép nhân với phép cộng

in progress 0
Abigail 2 tháng 2021-10-27T07:04:34+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:05:43+00:00

  Đáp án:

   cho mik CTLHN nhé!

  Giải thích các bước giải:

  *Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

  • *Tích của một số nhân với số nghịch đảo của nó luôn bằng 1
  • *Thương của một số chia cho số nghịch đảo đều bằng lũy thừa 2 của số đó

  a.(b+c)=a.b+a.c. 

  Tính chất trên cũng đúng với phép trừ: a.(b−c)=a.b−a.c. 

  Lưu ý: 

  * Ta cũng gọi tích của n số nguyên a là lũy thừa bậc n của số nguyên a.

  * Trong một tích các số nguyên khác 0: 

  +) Nếu có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích mang dấu “+”

  +) Nếu có một số lẻ thừa số nguyên âm thì tích mang dấu 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )