Tiếng nói là từ ghép đẳng lập hay chính phụ?

Question

Tiếng nói là từ ghép đẳng lập hay chính phụ?

in progress 0
Anna 5 tháng 2021-07-09T00:28:02+00:00 2 Answers 72 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:29:29+00:00

  ”Tiếng nói” là từ ghép đẳng lập hay chính phụ?

  =>”Tiếng nói” là từ ghép chính phụ.

  Giải thích

  Từ tiếng nói là từ ghép chính phụ vì có tiếng chính và tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính.

    @Nocop                                                   

                                              Chúc bn hok tốt

  0
  2021-07-09T00:29:40+00:00

  Đáp án:

  Tiếng nói là từ ghép chính phụ.

  Giải thích: Tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính.

  @quynhchik852

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )