‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa, Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa. Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ, Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.’ 1. Tác giả bài

Question

‘Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.’
1. Tác giả bài thơ? Đc viết theo thể thơ gì?
3. Xác định điệp ngữ và dạng điệp ngữ trong bài thơ.
3. Tìm từ đồng nghĩa với từ’ nước nhà’

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-09T21:34:44+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T21:36:00+00:00

  1. Tác giả bài thơ trên là Hồ Chí Minh. Bài thơ trên viết theo thể thơ thất ngôn tứ tuyệt.

  2. Điệp ngữ: lồng (điệp ngữ cách quãng)

  Điệp ngữ: chưa ngủ (điệp ngữ vòng)

  3. Từ đồng nghĩa với từ “nước nhà”: đất nước, tổ quốc.

  Cho mình Câu trả lời hay nhất! Mình chắc chắn bài này đúng nha.

  0
  2021-10-09T21:36:22+00:00

  1. 

  – tác giả : hồ chí minh

  –  đc viết theo thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt

  2.

  – điệp ngữ : 

  +” lồng” điệp 2 lần

  -> điệp ngữ cách quãng

  + ” chưa ngủ” 2 lần

  -> điệp ngữ vòng

  3. từ đồng nghĩa với từ’ nước nhà’ : tổ quốc, non sông, đất nước

  hok tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )