Tiết 25: Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓALUYỆN TẬP Bài tập trắc nghiệm Câu 1:Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là:

Question

Tiết 25: Bài 15: BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓALUYỆN TẬP
Bài tập trắc nghiệm
Câu 1:Những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được gọi là:
A.Di tích lịch sử -văn hóa B.Di sản văn hóa vật thể C.Di sản văn hóa phi vật thể D.Danh lam thắngcảnh
Câu 2:Chùa Thiên Mụ (Huế) được xếp vào?
A.Bảo vật quốc gia B.Di sản văn hóa phi vật thể C.Di sản thiên nhiên D.Di tích lịch sử -văn hóa
Câu 3:Sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, bao gồm các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh, các di vật cổ vật, bảo vật quốc gia được gọi là?
A. Di sản. B. Di sản văn hóa. C. Di sản văn hóa vật thể. D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 4:Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?
A. Di sản văn hóa vật thể. B. Di sản văn hóa phi vật thể. C. Di tích lịch sử. D. Danh lam thắng cảnh.
Câu 5:Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể hay còn được gọi là?
A. Di sản văn hóa vật chất và tinh thần. B. Di sản văn hóa vô hình và hữu hình. C. Di sản văn hóa trừu tượng và phi trừu tượng. D. Di sản vănhóa đếm được và không đếm được.
Câu 6:Thành cổ Quảng Trị, ngã ba Đồng Lộc, hoàng thành Thăng Long thuộc loại di sản văn hóa nào?
A. Di sản văn hóa vật thể. B. Di sản văn hóa phi vật thể C. Di tích lịch sử. D. Danh lam thắng cảnh.
Câu 7:Vườn quốc gia Phong Nha -Kẻ Bàng
A.Phú Thọ B.Thừa Thiên Huế C.Quảng Bình D.Quảng Nam
Câu 8:Những sản phẩm tinh thần có giá trị về lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác được gọi là ?
A. Di sản. B. Di sản văn hóa. C.Di sản văn hóa vật thể. D. Di sản văn hóa phi vật thể.
Câu 9:Di sản văn hóa vật thể bao gồm?
A. Di tích lịch sử -văn hóa và tài nguyên thiên nhiên. B. Danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên. C. Tài nguyên thiên nhiên và môi trường. D. Di tích lịch sử -văn hóa và danh lam thắng cảnh.
Câu 10:Những sản phẩm tinh thần vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là
A.Di sản văn hóa B.Thành tựu văn hóa C.Truyền thống văn hóa D.Giá trị văn hóa
Bài tập tình huống
Có ý kiến cho rằng,trong số các di sản văn hóa phi vật thể ,chúng ta chỉ cần đầu tư công sức để bảo vệ các di tích lịch sử-văn hóa và
danh lam thắng cảnh ,vì đây là những nơi có nhiều khách du lịch đến thăm quan,mang lại nguồn lợi kinh tế;còn các di vật,bảo vật,cổ vật quốc gia thì không ,không mang lại lợi ích kinh tế.
Theo em, quan điểm trên đúng hay sai? Vì sao?

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-08-31T06:24:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:25:19+00:00

  1.C

  2.D

  3.C

  4.B

  5.A

  6.A

  7.C

  8.D

  9.D

  10.A

  Quan điểm trên là sai bởi vì các di vật bảo vật chỉ để trưng bày là những minh chứng trường tồn để chứng minh các chiến tích lịch sử. Đây cũng chính là vật được gìn giữ nguyên bản lâu nhất các di tích lịch sử danh nam thắng cảnh có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Chính vì vậy chúng ta cần gìn giữ phát huy cả hai lọai di tích vật thể và phi vật thể song song nhau.

  0
  2021-08-31T06:25:38+00:00

  1.C

  2.D

  3.C

  4.B

  5.A

  6.A

  7.C

  8.D

  9.D

  10.A

  Quan điểm trên là sai bởi vì các di vật bảo vật chỉ để trưng bày là những minh chứng trường tồn để chứng minh các chiến tích lịch sử. Đây cũng chính là vật được gìn giữ nguyên bản lâu nhất các di tích lịch sử danh nam thắng cảnh có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Chính vì vậy chúng ta cần gìn giữ phát huy cả hai lọai di tích vật thể và phi vật thể song song nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )