tiêu chí của chọn giống cây trồng ? Theo em ,tiêu chí nào là quan trọng nhất ? vì sao?

Question

tiêu chí của chọn giống cây trồng ?
Theo em ,tiêu chí nào là quan trọng nhất ? vì sao?

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-07-24T18:36:45+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:37:58+00:00

  @fish

  tiêu chí của chọn giống cây trồng ? 

  – sinh trưởng tốt trong điều kện khí hậu đất đai và trình độ canh tác của địa phương

  – có năng suất cao và ổn định

  -có chất lượng tốt

  – chống chịu được sâu bệnh 

   * theo em tiêu chí chống chịu được sâu bệnh là tiêu chí quan trọng nhất vì cây nếu sinh trưởng tốt và chống chịu được sâu bệnh thì tạo ra nhiều hạt giống hơn và phục vụ cho gieo trồng 

  #hoctot

  cho mk ctlhn ạ 

  0
  2021-07-24T18:38:30+00:00

  * Tiêu chí chọn giống cây trồng:

  – Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác.

  – Có chất lượng tốt

  – Có năng suất cao và ổn định

  – Chống chịu được sâu bệnh

  * Tiêu chí: ” Chống chịu được sâu bệnh” là quan trọng nhất vì nếu giống cây mà không chống chịu được sâu bệnh thì sẽ rất khó phát triển mạnh và tốt được.

  $Nocopy$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )