tiêu chí để đánh giá một giống cây trồng tốt

Question

tiêu chí để đánh giá một giống cây trồng tốt

in progress 0
Everleigh 5 tháng 2021-07-27T05:06:43+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T05:07:43+00:00

  A. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

  B. Có chất lượng tốt.

  C. Có năng suất cao và ổn định.

  Chúc bạn hok tốt

  0
  2021-07-27T05:08:32+00:00

  – các tiêu chí để đánh giá một giống cây trồng tốt:

  + Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương.

  + Có năng suất cao và ổn định.

  + Có chất lượng tốt.

  + Chống, chịu được sâu bệnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )