Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm gì? a. thay đổi được b. không thay đổi được c. các thấu kính tiêu cự như nhau d. thấu kính

Question

Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm gì?
a. thay đổi được
b. không thay đổi được
c. các thấu kính tiêu cự như nhau
d. thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-17T04:41:13+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:42:56+00:00

  Đáp án:

   gì?

  a. thay đổi được

  b. không thay đổi được

  c. các thấu kính tiêu cự như nhau

  d. thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn

  Giải thích các bước giải:

   Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm không thay đổi được.

  0
  2021-10-17T04:43:09+00:00

  Đáp án:

  Tiêu cự của thấu kính hội tụ làm bằng thủy tinh có đặc điểm gì?

  a. thay đổi được

  b. không thay đổi được

  c. các thấu kính tiêu cự như nhau

  d. thấu kính dày hơn có tiêu cự lớn hơn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )