Tiính giá trị của biểu thức -6/5+6/19-6/23 phần 9/5-9/19-9/23

Question

Tiính giá trị của biểu thức -6/5+6/19-6/23 phần 9/5-9/19-9/23

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-03T00:08:34+00:00 2 Answers 27 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:10:02+00:00

  -6/5+6/19-6/23=-6*(1/5-1/19+1/23)  (1)

  9/5-9/19-9/23=9*(1/5-1/19+1/23)  (2)

  từ (1) và (2) 

  =>-6/5+6/19-6/23 phần 9/5-9/19-9/23=(-6)/9=(-2)/3

  cho mình câu trả lời hay nhất đi mình rất cần nó

   

  0
  2021-09-03T00:10:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\dfrac{\dfrac{-6}{5}+\dfrac{6}{19}-\dfrac{6}{23}}{\dfrac{9}{5}-\dfrac{9}{19}+\dfrac{9}{23}}$

  $ $

  $=\dfrac{-6.(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{23})}{9.(\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{19}+\dfrac{1}{23})}$

  $ $

  $=\dfrac{-6}{9}=\dfrac{-2}{3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )