Tìm x 1+2+…+x=55 nhanh nhất = hay nhất

Question

Tìm x 1+2+…+x=55 nhanh nhất = hay nhất

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-11-04T05:27:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:29:02+00:00

  `1+2+…+x=55`

  `x+(x-1)+…+1=55`

  `⇒55+55=(x+1)+(x+1)+….+(x+1) ( x lần)`

  `⇒110=(x+1)x`

  `⇒(x+1).x=11×10`

  `⇒x=10`

  0
  2021-11-04T05:29:33+00:00

  $1+2+…+x=55$

  Số số hạng của dãy 1+2+…+x là:(x-1):1+1=x(số hạng)

  Tổng xủa $1+2+…+x$ là:$\frac{x*(x+1)}{2}$ =55

  ⇒$x(x+1)$=$55$ x $2$

  ⇒$x(x+1)$=$110$=$10$.$11$

  ⇒x=10

  Đáp số:x=10

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )