tìm x 1/4 . 7/10x = 7/4 -x/45+1/3=1/5 đặt ra nha

Question

tìm x
1/4 . 7/10x = 7/4
-x/45+1/3=1/5
đặt ra nha

in progress 0
Audrey 13 phút 2021-10-09T00:53:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T00:54:54+00:00

  Đáp án:

  *) 1/4 . 7/10x = 7/4 (x $\neq$ 0)

  7/40x = 7/4

  7/40x = 70x/40x

  7 = 70x

  x = 1/10

  Vậy x = 1/10

  *) -x/45 + 1/3 = 1/5

  -x/45 + 15/45 = 9/45

  -x + 15 = 9

  -x = -6

  x = 6

  Vậy x = 6

  #Chúc bn học tốt#

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )