Tìm x 1 +x =9/34 Tính giá trị biểu thức 5/17 ×4/5 + 15/34= 5+4/9+4×4/9+4/9= Mong mọi người giúp mình ????????????????????

Question

Tìm x
1 +x =9/34
Tính giá trị biểu thức
5/17 ×4/5 + 15/34=
5+4/9+4×4/9+4/9=
Mong mọi người giúp mình ????????????????????

in progress 0
Clara 1 năm 2021-10-16T11:56:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:57:48+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1+X=9/34

  => X=9/34-1

        X=-25/34

  5/17 x 4/5+15/34=4/17+15/34=23/34

  5+4/9+4×4/9+4/9=5+4/9+4/9x(4+1)=5+4/9+4/9×5=23/3

  0
  2021-10-16T11:58:09+00:00

  1+x=9/34

  x=9/34-1

  x=-25/34

  5/17 x 4/5+15/34

  =4/17+15/34

  =23/34

  5+4/9+4×4/9+4/9

  =4/9+4/9x(4+1+5)

  =4/9×10

  =40/9

  Chúc bạn học tốt :))

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )